Projectes d'escola

COMUNICACIÓ I VEU

Aquest projecte està plantejat com a  una matèria transversal al llarg del curs escolar, des de P5 fins a l’ESO.
L’objectiu general és augmentar quantitativament i qualitativament les habilitats comunicatives, lingüístiques i vocals dels alumnes de l’escola.


Es persegueix potenciar les habilitats de parlar en públic amb seguretat i claredat: exposar ordenadament, argumentar les idees, sintetitzar amb eficàcia, parlar amb força i claredat o superar els nervis i la pressió de parlar en públic. Tot això, es treballa a partir de l’adquisició d’eines corporals i de veu.


Tot aquest treball va íntimament lligat amb la intel·ligència emocional. Detectar les pròpies emocions i saber expressar-les i gestionar-les,  establir un ambient de confiança amb el grup o aprendre a escoltar de forma activa, entre d’altres, són eines necessàries per aconseguir una millor competència comunicativa. El treball d’aquest i altres valors vertebra les diferents dinàmiques que formen el projecte, a través de metodologies vivencials i participatives. La potenciació de les competències emocionals i socials enforteix les habilitats dels alumnes per afrontar els reptes de la vida quotidiana. 

Si vols veure com treballem tota la comunicació i veu, CLICA sobre aquesta icona:

 

ROBÒTICA

Us mostrem un vídeo d'un dels últims projectes col.laboratius amb la Fundacio Tr@ms.

 

Si vols veure com treballem tota la innovació TIC, CLICA sobre aquesta icona:

 

EXPERIMENTACIÓ COMPARTIDA

Aquest projecte es centra en la interacció entre alumnes grans i petits en una situació d’aula on el treball pràctic i el diàleg són les eines utilitzades per construir el coneixement. Els alumnes d’ESO i Batxillerat programen i condueixen activitats experimentals adreçades als alumnes d’ infantil i primària, reforçant els lligams entre alumnes de diferents etapes.
Treballant d’aquesta manera s’aconsegueixen diversos objectius.  Per una banda, l ’alumne de secundària adopta el rol de mestre guia invertint el seu procés d’aprenentatge, i aplica  els coneixements científics de manera significativa. Per altra banda,  aprèn a ser més responsable i pacient, a adreçar-se a nens petits amb claredat, a fomentar la curiositat i a conduir una activitat.
Els alumnes més petits aprenen a escoltar i a conversar, a reflexionar sobre fets i fenòmens, a fer-se preguntes i a aplicar el mètode científic en el treball de laboratori.

 

TALLERS INTERNIVELLS

Realitzem tallers internivells basats en les intel·ligències múltiples amb la finalitat de potenciar el treball cooperatiu i la creació de vincles entre els alumnes. Amb aquesta interacció aconseguim potenciar l’experiència emocional que els ajuda a créixer com a persones i a la vegada a aprendre d’una manera més vivencial i significativa.

PRIMÀRIA

Tallers de 1r a 3r  - Tallers de 4rt a 6è  - Tallers per potenciar les Altes Capacitats

Vols veure com ho treballem?

 

SECUNDÀRIA

Tallers de 1r a 4t ESO - Tallers per potenciar les Altes Capacitats

Vols veure com ho treballem?

 

VALORS I HABILITATS X LA VIDA

La nostra escola concep el treball dels valors i les habilitats socials com a una eina que permet el creixement personal i intel·lectual de l’alumne. Pretenem desenvolupar en l’alumne un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals de manera integral al llarg del seu procés d’aprenentatge.
POTENCIEM:

  • La gestió assertiva i cooperativa dels conflictes interpersonals
  • El desenvolupament de les habilitats per al diàleg
  • La sensibilitat moral i el sentit de la justícia
  • La preservació dels lligams afectius amb les altres persones
  • Viure i conviure en el pluralisme i en la diversitat d’identitats

amb les següents HABILITATS:


Autoconeixement - Empatia - Comunicació assertiva - Relacions interpersonals - Presa de decisions - Maneig de problemes i conflictes - Pensament creatiu - Pensament crític - Gestió de les emocions i els sentiments
- Gestió de les tensions i l’estrès

Dels projectes que tenim consolidats a l’escola, treballem el Programa “Sigues tu”, de 3r a 6è a l’etapa de primària a l’assignatura d’ètica i valors,  i de 1r a 4t a ESO, dins les tutories.


Amb aquests projectes, els alumnes descobreixen la seva essència i els seus interessos a través de dinàmiques vivencials de manera cooperativa i creativa. Així dotem els alumnes d’unes habilitats per la vida que els permetin desenvolupar-se com a persones respectuoses, tolerants, responsables i conscients de les seves capacitats.  


L’aprenentatge i servei el treballem a 3r ESO amb l’objectiu d’afavorir la participació activa dels alumnes com a ciutadans amb una actitud de compromís cívic.

 

 

 

PROJECTE D'EMPRESA 

El projecte d’emprenedoria està progrmat a 4t d’ESO i té com objectiu millorar i impulsar l’actitud emprenedora de l’alumnat.

Aquesta fita es duu a terme mitjançant l’assoliment de diversos objectius generals com ara:

Crear i desenvolupar un projecte real d’emprenedoria en grup. - Desenvolupar, fabricar i vendre un producte (físic o virtual). - Basar-se en la detecció de problemes no resolts o necessitats no cobertes. - Seguir una metodologia basada en l’acompliment d’objectius específics i nivells d’assoliment. - Treballar cooperativament en l’assoliment d’objectius, repartint-se les tasques i responsabilitats. - Esdevenir socialment responsables i potenciar que donin un percentatge dels beneficis a causes socials.

Així doncs, l’alumnat desenvolupa aquest projecte durant dues hores a la setmana, fomentant la seva capacitat d’observació de la realitat, la identificació de problemàtiques i la cerca de solucions originals per donar-hi resposta.

Tot aquest procés, va vinculat a una experiència de treball en equip i amb un objectiu clar basat en que siguin capaços de desenvolupar les seves idees, definint el seu model de negoci i prototipant-lo.

Finalment, el projecte d’emprenedoria busca que cada equip sigui capaç de comunicar els seus resultats de manera còmode i efectiva, desenvolupant estratègies de comunicació de cara a la fira de mostres i a la presentació pública.

Així doncs, un dels objectius finals del projecte d’emprenedoria rau en organitzar una fira d’emprenedors durant el mes de juny on mostren els seus projectes originals i els han de vendre, captar inversors per l’empresa o desenvolupar noves adhesions i clients. Alhora, un jurat format per membres de la comunitat educativa i membres de l’entorn empresarial proper valoren les empreses segons diferents paràmetres, com ara el problema i la necessitat, l’aproximació i la proposta, el desenvolupament d’aquesta proposta, la competència i la diferenciació, el ganxo comunicatiu, alguns aspectes financers o de gestió interna. L’altre objectiu final passa per una presentació pública dels projectes emprenedors, d’aquesta forma els diferents integrants de cada grup han de realitzar una exposició oral per tal de presentar i defensar els seus projectes públicament davant d’alumnat d’altres cursos i de les mateixes famílies dels alumnes.

 

 

WORKSHOPS

 

Espai creat per l’equip docent on l’alumne pot pensar, crear, innovar i ser el propi protagonista del seu aprenentatge.L’objectiu és seguir  potenciant els talents en els alumnes a partir del treball de les intel·ligències múltiples.
Durant la setmana, aprofitant la franja no lectiva de les tardes, els alumnes de Batxillerat I Cicles Formatius tenen l’oportunitat de participar de manera voluntària en tallers organitzats per professionals externs i per professors de les diferents matèries.

PROGRAMACIÓ WORKSHOPS CURS 2018-19

BLOC 1 - Durada tot el curs
Anglès i francès: preparació per a l’obtenció dels títols de B2 de francès i de First i Advanced. Dimecres tarda i dijous tarda francès.
Debat: participació a la Lliga de Debat a la UdG. Tema a debatre: És necessari que hi hagin fronteres entre els països? Dimecres tarda.
Tècniques d’estudi: Dilluns a la tarda.
Autocad: Tots els divendres a la tarda durant el primer trimestre.
Robòtica Submarina: Tots els divendres del segon trimestre pels alumnes de 2n Batxillerat i tots els divendres del tercer trimestre pels alumnes de 1r Batxillerat.

BLOC 2 - Durada dues sessions
Química pràctica: a càrrec de Josep Duran. Es realitzarà el segon trimestre.
Producció musical: a càrrec de Pau Angelats i el seu grup musical. Es realitzarà el segon trimestre.
Producció d’una pel·lícula: a càrrec de Jason Causse i Alan Carabantes. Es farà el segon trimestre.
Preparació de l’exposició oral del treball de recerca: específic per als alumnes de 2n Batxillerat. Es farà el 2 d’octubre i el 26 d’octubre a càrrec de Jordi Alegre.
Cuina: a càrrec de Mateu Casañas. Es farà el segon trimestre.(21 de març).
Coaching: a càrrec de Maite Vellet. Es farà el tercer trimestre.
Edició de vídeos: a càrrec de Jonathan Fernández. Es farà el tercer trimestre.