Metodologia educativa

La societat ha anat evolucionant en el transcurs dels anys. Vivim en un món canviant que tal i com indica el nom es regeix per un sèrie de canvis. Les necessitats que avui en dia tenen els nostres alumnes no són les mateixes que fa uns anys. Hem d’educar-los per a ser capaços d’afrontar els reptes tant a nivell professional com personal al llarg de la seva vida i per a saber desenvolupar les habilitats i les competències que necessitaran per al paradigme professional del SXXI.

 

 

“Els analfabets del SXXI no seran aquells que no sàpiguen llegir i escriure, sinó aquells que no puguin aprendre, desaprendre i reaprendre” ALVIN TOFFLER

 

 


L’escola que volem es basa en un nou model pedagògic innovador, sòlid  i ferm.

 • DEBAT
 • RAONAMENT CIENTÍFIC
 • CURIOSITAT
 • AUTONOMIA
 • PERSONALITZACIÓ
 • RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
 • INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES

L'ALUMNE:  situem a l’alumne al centre del procés d’aprenentatge, convertint-se en protagonista per tal que desenvolupi l’autoconeixement i l’esperit crític.


METODOLOGIA ACTIVA: a l’aula, on l’aprenentatge sigui contextualitzat i es centri en l’alumnat de forma constructiva. Volem un aprenentatge contextualitzat. És necessària una metodologia on es potencii l’autonomia, el raonament científic i a la vegada la resolució de problemes.


AVALUACIÓ:

 • Contínua i global, amb l´observació sistemàtica de l’adquisició de continguts
 • Integradora de les valoracions de totes les àrees.
 • Globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.
 • Sumativa, la qual permet sistematitzar, estructurar i recapitular. També permet valorar els resultats obtinguts al final del procés d’ensenyament/aprenentatge i valorar les diferències entre el punt de partida i el final.

PERSONALITZACIÓ: de tot el procés, adaptant l’ensenyança al ritme, als processos i als interessos i opcions d’aprenentatge de l’alumnat segons les seves necessitats.


INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES:  en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles de manera real i efectiva. És essencial crear camins per tal que docents i famílies treballin de manera conjunta i en una mateixa línia per millorar el desenvolupament de l’alumnat.