LES NOVES TECNOLOGIES; CLAUS ESSENCIALS PER A LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

Dilluns, 24 de Setembre del 2018

La societat ha anat evolucionant en el transcurs dels anys. Vivim en un món canviant que tal i com indica el nom es regeix per un sèrie de canvis. Les necessitats que avui en dia tenen els nostres alumnes no són les mateixes que fa uns anys. Hem d'educar-los per a ser capaços d'afrontar els reptes tant a nivell professional com personal al llarg de la seva vida.

Però realment, quines són les habilitats i competències que els estudiants necessitaran desenvolupar per al paradigma del professional del futur del SXXI? 

Tal i com afirma Alvin Toffler "Els analfabets del SXXI no seran aquells que no sàpiguen llegir i escriure, sinó aquells que no puguin aprendre, desaprendre i reaprendre”.

No podem saber quines seran les professions demandades, però  el que sí tenim clar, és que les competències tecnològiques passaran a ser competències imprescindibles per a qualsevol professió.

Per tal de millorar la qualitat educativa i garantir-ne un èxit és essencial innovar.

Constantment parlem sobre innovació educativa, sobre canviar. Sembla que aquest fet es pugui portar a terme amb un no res, però són molts els factors que impliquen aquesta transformació educativa. Per a portar-ho a la pràctica és primordial l'impacte i la incorporació de les noves tecnologies a l'aula.

Treballar amb apps, tabletes i ordinadors estimula l'aprenentatge i potencia la motivació de l'alumnat, la construcció de coneixement, així com també la seva autonomia i la  curiositat per aprendre i conèixer. A la vegada, la implementació de la robòtica de manera interdisciplinar a l'aula potencia la resolució de problemes, el raonament i el pensament crític a través de la gamificació, programant i treballant el pensament computacional.

L'ús de les TIC facilita i millora la freqüència de la comunicació entre l'alumnat i el professorat a través d'eines col·laboratives. Els blocs i les aules virtuals estan esdevenint eines diàries a l'escola.

Les TIC i la robòtica han passat a convertir-se durant aquests últims anys en els recursos i eines principals de l'educació del nostre alumnat, desenvolupant cada vegada més les habilitats principals que necessitaran per a ser uns bons comunicadors dels seus aprenentatges, en un futur proper.

Les noves tecnologies passen a ser les protagonistes del nostre dia a dia, aconseguint d'aquesta manera establir un gran pas en el procés de canvi transformatiu de l'educació.

Fa unes setmanes, va tenir lloc al Centre Escolar Empordà de Roses, una formació amb docents de vint centres de la província de Girona per tal de posar en comú la necessitat de seguir treballant amb l'ús de les noves tecnologies a l'aula. Els membres d'Apple Professional Learning van realitzar un acompanyament pedagògic per potenciar el desenvolupament i la capacitació de la integració de les TIC en l'alumnat.