EXCELLENCE IN SCIENCE EDUCATION CERTIFICATION

Dijous, 31 de Gener del 2019

La nostra escola rep la Certificació Science Bits per innovar en l'ensenyament de les ciències.

Excellence in Science Education Certification

Aquesta certificació és un reconeixement a l'esforç del nostre centre per la innovació i la utilització de nous recursos que afavoreixen el desenvolupament de les competències educatives en els nostres alumnes, mitjançant un aprenentatge actiu.

Entitats promotores

Darrere de Science Bits hi ha un equip multidisciplinar compost per docents de ciències, pedagogs, científics, productors de vídeo i professionals multimèdia de diferents llocs del món que treballen sota el paraigua de la International Science Teaching Foundation. El nostre objectiu és proporcionar als docents eines que promoguin una educació científica d'alta qualitat.

Science Teaching Foundation és una organització global sense ànim de lucre, amb seu a Londres, i que té com a fonaments contribuir a la construcció d'un futur millor sota la idea que una societat científicament alfabetitzada és una societat responsable. Per això, impulsen accions d'investigació en el camp de l'educació de les ciències.